سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
اداری 
دانشگاه نبی اکرم(ص) 
مدیر دفتر توانمندسازی 
1393/01/01 
1394/03/31 
علمی ـ فرهنگی 
همکاری 
موسسه مطبوعاتی طوبی 
سردبیر نشریه «پهلوانان» 
1378/05/01 
1388/05/01 
علمی ـ فرهنگی 
همکاری 
دانشگاههای مختلف 
مشاور دینی 
1390/07/01 
ادامه دارد 
مشاوره با رویکرد دینی 
همکاری 
حوزه علمیه حضرت ولیعصر(عج) 
سردبیر نشریه علمی «پدیده» 
1380/07/01 
1382/07/01 
علمی ـ فرهنگی 
همکاری 
مرکز پژوهشهاى اسلامى صدا و سیما 
پژوهشگر 
 
 
علمی ـ پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه نبی اکرم(ص) 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
حقوق اجتماعی سیاسی و اندیشه اسلامی 
تدریس 
دانشگاه فنی حرفه ای 
مدرس 
1390/07/01 
1392/07/01 
اندیشه و متون اسلامی 
تدریس 
دانشگاههای مختلف 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
آیین زندگی و اخلاق اسلامی 
تدریس 
مرکز تخصصی حوزه علمیه 
مدرس 
1394/01/01 
ادامه دارد 
آشنایی با ادیان 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
 
 
آشنایی با عرفانهای نوظهور 
تدریس 
دانشگاههای مختلف 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
تاریخ تحلیلی و تاریخ فرهنگ 
تدریس 
دانشگاه نبی اکرم(ص) 
مدرس 
1391/07/01 
1394/03/31 
سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری 
تدریس 
دانشگاه نبی اکرم(ص) 
مدرس 
1394/04/01 
ادامه دارد 
تفسیر موضوعی قرآن کریم 
تدریس 
دانشگاههای مختلف 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
مبانی نظری اسلام(1و2) 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت(ع) 
دبیر تحریریه 
1386/04/02 
1387/04/02 
نشریه گنجینه مجمع 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 
مدرس 
1394/05/01 
ادامه دارد 
آسیب شناسی روابط دختر و پسر 
همکاری 
دانشگاه نبی اکرم(ص) 
مشاور دینی 
1391/07/01 
ادامه دارد 
مشاوره با رویکرد دینی 
تدریس 
نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
1393/10/01 
1393/10/01 
سمینار ازدواج موفق 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
1394/06/15 
ادامه دارد 
کلام اسلامی (مبانی نظری) 
تدریس 
مرکز تخصصی حوزه علمیه 
مدرس 
1395/11/01 
ادامه دارد 
کلام جدید 
تدریس 
دانشگاه المصطفی 
مدرس 
1396/10/01 
ادامه دارد 
فرق و مذاهب اسلامی 
تدریس 
دانشگاه المصطفی 
مدرس 
1396/10/01 
ادامه دارد 
تاریخ ادیان 
تدریس 
دانشگاه صنعتی سهند 
مدرس 
1396/07/01 
ادامه دارد 
اندیشه اسلامی 
تدریس 
دانشگاه جامعه المصطفی 
مدرس 
1397/06/12 
ادامه دارد 
فن مناظره 
تدریس 
دانشگاههای مختلف 
مدرس 
1397/04/28 
ادامه دارد 
دانش خانواده