تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
92 
ادیان ابراهیمی 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
0.00 
خارج 
87 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
0.00